Home

Video Media

GALA MBREMJE

Info

Credit Suisse
8070 Zuerich
Humanitärer Fond aus Ost Kosovo
8733 Eschenbach SG

 

IBAN:
CH48 0483 5078 6113 0100 0

SWIFT:
CRESCHZZ80AReferat

Të nderuar bashkatdhetarë

Të nderuar mysafirë, pjesëmarrës të Kuvendit të IV (katërt) zgjedhor të Fondit Humanitar të Kosovës Lindore - Preshevë, Bujanoc, Medvegjë
Vite  me  rradhë aktiviste të Fondit Humanitar të Kosovës Lindore _ Pre­shevë, Bujanoc, Medvegjë, zhvillojnë aktivitet me bashkatdhetarët tanë, mërgimtarë, këtu në Zvicër, në bazë të programit dhe statutit të fondit. Suksesi i aktivitetit të zhvi-lluar gjithëmonë është mvarë prej situatës në vendlindje dhe nivelit të vetëdijës të mër-gimtarëve tanë. Kjo don të thotë se sa herë që në vendlindjen tonë, Kosovën Lindore, shkallëzohet situata edhe gadishmeria e bashkatdhetarëve tanë për të kontribuar ngritet në nivel më të lartë. Në anën tjetër një numër i bashkatdhetarëve gjithemonë është në përpjekje për rezultate te mira, pamvarësisht se qfarë situate mbretëron në vendlindje. Në rastin e parë bashkatdhetarët mërgimtarë vendlindjen e shofin të rrezikuar vetëm atëherë kur okupatori botërisht i bën të qarta qëllimet e veta. Në këso raste doemos imponohet homogjenizimi i bashkatdhetarëve tanë kudo që gjinden, në vendlindje apo diasporë. Në situata të tilla edhe nuk ka alternativë tjetër, ngase vetëm te bashkuar tej-kalohen vështirësitë, sigurohet ekzistenca e llojit, mbrohen trojet. Në raste të tilla akti-vistet nuk e kanë të vështirë aktivitetin. Gjithëkund mirëpriten e ndihmohen për aktivi­tet sa më të suksesshem. Në situata tjera, kur në vendlindje mbretëron njefarë qetësie relative, qetësi e brishtë, që në asnjë menyre nuk guxojmë ... Lexo më shumë

S5 Box

Login

Register